Znalecké posudky
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Znalecké posudky

ÚHÚL je zapsán ve druhém oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění.

 

Obory znalecké činnosti ÚHÚL jsou:

 • ekonomika (oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby),
 • a lesní hospodářství (hospodářská úprava lesů).

 

Znaleckou činnost provádí ÚHÚL na základě Zřizovací listiny. Výstupem znalecké činnosti ÚHÚL může být:

 • znalecký posudek,
 • odborné vyjádření na žádost orgánů činných v trestním řízení,
 • odborné posouzení.

 

Objednatelem znaleckého posudku mohou být státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.

Objednatelem odborného posouzení mohou být soudy, policie, orgány státní správy lesů a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.

 

Za znaleckou činnost náleží ÚHÚL odměna podle § 17 a náhrada vzniklých nákladů podle § 18 zákona a § 17 vyhlášky č. 37/1996 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v platném znění.

Výjimkou je tvorba odborných posouzení pro orgány státní správy lesů, která spadá do režimu základních činností ÚHÚL – podpory státní správy lesů a myslivosti.

 

Přehled vypracovaných znaleckých posudků ÚHÚL 20112014

Celkem za rok 2014 – 5 znaleckých posudků, z toho pro

 • státní orgány: 2
 • ostatní: 3

 

Celkem za rok 2013 – 23 znaleckých posudků, z toho pro:

 • státní orgány: 8
 • ostatní: 15

 

Celkem za rok 2012 – 12 znaleckých posudků, z toho pro

 • státní orgány: 4
 • ostatní: 8

 

Celkem za rok 2011 – 13 znaleckých posudků, z toho pro

 • státní orgány: 5
 • ostatní: 8