Seznam demonstračních ploch
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Seznam demonstračních ploch

kod název téma zpracovatel
1 Integrate+, Královský hvozd V rámci česko-německého strategického dialogu participují němečtí a čeští lesní odborníci na projektu integrace ochrany přírody a hospodaření v lesích. Tento projekt zaštituje EFI (European Forest Institute) ve Freiburgu a jmenuje se Integrate+, je financován z prostředků Federálního ministerstva pro výživu a zemědělství Německé spolkové republiky. V rámci projektu je utvořena evropská síť zkusných ploch (Marteloscopů), které představují cvičné plochy pro trénink integračního přístupu v lesním hospodářství. Do projektu je zapojeno 10 evropských států. Cílem projektu je praktický návod jak zachovat a rozšířit biodiverzitu v lesích se zachováním ekonomického využití tj. nekoncentrovat biodiverzitu do chráněných území, ale starat se o ní plošně v rámci lesního hospodaření. Cvičná plocha je 1 ha velká, čtvercová a na ploše jsou zaměřeny souřadnice všech stromů nad hranicí hroubí, jejich dendrometrické veličiny (tloušťka a výška), kvalitativní znaky a seznam mikrostanovišť příslušného stromu. Mikrostanovištěm se rozumí taková struktura v rámci celého stromu, která umožňuje život saproxylických druhů organismů. Každý strom má tedy vyčíslenou hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou (v bodech). Cílem pak není porovnávat plochy mezi sebou, ale vytvářet na jedné ploše scénáře výběru a zhodnotit pak výslednou bilanci (posoudit vliv navrženého výběru na ekonomiku a ekologii). K cvičení se používá aplikace na tabletech, která umožňuje spousty možných zadání úkolu pro danou plochu. V České republice založení ploch projektu Integrate+ a jejich prezentaci provedl Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň pod záštitou Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Evropským lesnickým institutem.  
1002 Kryštofovo Údolí A Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.  
1010 Kocanda A Posláním DP je na základě periodického přesného měření sledovat vývoj porostu s důrazem na sledování reakce jednotlivých stromů a porostu jako celku na provedená hospodářská opatření. Důležitým výstupem opakovaného měření je znalost běžného přírůstu jednotlivých stromů a celkového běžného přírůstu porostu. Předpokládaná perioda měření je v návaznosti na dobu návratnou těžebních zásahů pět let.  

 

Mapová aplikace: zde