Úvod
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Národní lesnický program

Vážení návštěvníci stránek NLP,

Národní lesnické programy (NLP) jsou dokumenty, jejichž příprava byla iniciována v průběhu panevropského procesu o ochraně lesů v Evropě. Jde o známé ministerské konference, jejichž závěry jsou podepisovány ministry evropských států, kteří odpovídají v jednotlivých zemích za lesy. Tyto dokumenty jsou pro jednotlivé vlády politickými závazky, kterými se jednotlivé státy přihlašují k dodržování principů ochrany lesů v Evropě, a které následně implementují do národních politik. Vytváření NLP podporuje i Akční plán (AP) pro lesy a lesnictví Evropské unie. AP konkretizuje pro roky 2007-2013 hlavní strategické cíle vývoje v lesnictví v jednotlivých členských státech EU.

NLP jsou tedy strategickými dokumenty, koncepcemi, kterými státy vymezují směřování své lesnické politiky v budoucnosti. Národními dokumenty jsou proto, že mají zahrnovat evropské principy (politické závazky), ale zároveň by měly dbát na národní odlišnosti jednotlivých států. NLP mají nadresortní postavení, a tudíž by měly být přijímány ve shodě resortů. Jednotlivé cíle a opatření mají být zapracovány do souvisejících resortních politik a vládní usnesení doporučuje zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik krajů.

V České republice jde již o druhý dokument tohoto druhu. První NLP byl schválen v roce 2003. Tento nový byl vládou schválen dne 1. října tohoto roku. Jeho zpracování se zúčastnila řada odborníků z mnoha institucí, profesních organizací, asociací a sdružení, ale i nevládních ekologických hnutí a iniciativ. Organizační a technickou koordinací činností spojených s realizací záměrů a opatření NLP byl pověřen ÚHÚL.

V lednu 2009 byla náměstkem ministra zemědělství jmenována Koordinační rada NLP (Rada), která se sešla k prvnímu jednání dne 4. února 2009 v Brandýse nad Labem. Na těchto stránkách můžete sledovat vývoj uplatňování NLP, resp. závěry a doporučení koordinační rady příslušným ministerstvům.

Během let 2009 – 2012 proběhlo celkem 40 jednání Rady. Jednání nebyla jednoduchá jak z procesního tak obsahového hlediska. Vládní materiál byl rozdělen do 17 Klíčových akcí (KA) a pro každou z nich byla vytvořena Expertní skupina (ES), jejíž jednání nebylo nijak formalizováno jednacím řádem. Návrhy na jednání Rada předkládaly ES ústy svého zpravodaje. První projednávané KA (do června 2010) obsahovaly v rámci doporučení i doprovodné, vysvětlující texty, které však Rada neprojednávala. Po tomto datu se Rada usnesla, že ministerstvům se budou postupovat jen texty odsouhlasených doporučení. V období od začátku roku 2009 do června 2011 přijala Koordinační rada pro své rozhodování hlasovací mechanismus. Takto byly přijaty zejména KA 1, 3, 4, 8, 11, 14 a 16. Poté, co byl tento postup shledán jako příliš komplikovaný, se Rada dohodla na tom, že závěry budou přijímány konsensuálně, což prakticky znamenalo, že pro přijetí návrhu museli všichni členové Rady souhlasit s navrženým textem. V případě, že jeden ze členů Rady s návrhem nesouhlasil, byl návrh odmítnut.

Podrobnosti k jednotlivým jednáním Rady najdete v sekci „Jednání“, podrobnosti a vývoj jednotlivých KA v sekci „Klíčové akce“. V dalších sekcích naleznete podkladové materiály včetně studií z období prvního NLP, stejně jako dokumenty upravující statut a jednací řád Rady, včetně vývoje složení členů Rady a zpravodajů jednotlivých ES.

Jakékoli dotazy můžete posílat na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Rádi Vám je zodpovíme.

Sekretariát NLP
 
 
 
 
  • Fórum NLP — podrobné informace o postupu realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 a doporučení Koordinační rady NLP.

Fórum NLP

NLP logo
Podrobné informace o postupu realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 a doporučení Koordinační rady NLP.

 NLP fórum

Login správce