Evropské dotace
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Evropské dotace

 

Aktuální dotační období s doporučeními pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2014–2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován je komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenství a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

 Finanční podporu z programu PRV administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). ÚHÚL pro některá z vypsaných opatření zajišťuje přípravu povinných příloh žádosti.

flpis

fLPIS

Podmínky a postup pro získání lesnické dotace

Přejít do sekce

premena porostu

Přeměna porostů náhradních dřevin

PRV 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin

Přejít do sekce

lesnicesty

Lesnická infrastruktura

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura – lesní cesty

Přejít do sekce

zalesneni zemedelske pudy

Zalesňování zemědělské půdy

Podmínky pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Přejít do sekce

povodne

Škody způsobené povodněmi

PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Přejít do sekce

minula obdobi

Minulá dotační období

Dobíhající dotace z minulého programového období

Přejít do sekce